Otakar Šmíd, Gauč.cz (provozovatel)

Holečkova 3291/1, 430 01 Chomutov
IČ: 42175755, DIČ: CZ6312131584
Email: ota.5360@seznam.cz Mobil: +420 777 006 542

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád.

  1. Provozovatel : Otakar Šmíd, Gauč.cz, Holečkova 3291/1, 430 01 Chomutov, Česká republika, IČ 42175755. Fyzická osoba zabývající se velkoobchodním a maloobchodním nákupem a prodejem spotřebního zboží. Dále jen prodávající.
  2. Na veškeré zboží zakoupené v našem obchodu www.gauc.cz se vztahuje dvouletá záruční doba dle OZ. Toto je povinnost kamenných i internetových obchodů.  Mezi kupujícím a prodávajícím vzniká zakoupením a odsouhlasením těchto OP kupní smlouva ( VIZ OBČANSKÝ ZÁKONÍK  § 53 odst. 7. )
  3. Kupující : při zahájení obchodního vztahu, předává kupující základní údaje, které jsou nutné k vyřízení objednávky. Popřípadě údaje pro daňový doklad. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální dohoda / kupní smlouva/ je nadřazena těmto obchodním podmínkám. V případě nepřevzetí objednaného zboží, souhlasí kupující s tím, že prodávající,  bude požadovat vrácení nákladu na poštovné – dobírku.

Pokud nedojde k dohodě o uhrazení těchto nákladů, které prodávajícímu vznikly a které musel uhradit přepravním společnostem, bude prodávající tyto dlužné částky, vymáhat soudní cestou. Včetně nákladů s tím spojených.

3. Ceny:

-3a- Přeškrtnuté ceny na webových stránkách jsou ceny doporučené výrobcem. Prodejce si vyhrazuje právo dané ceny upravit.

 1. Objednávka:

-4a- Kupující vytvoří a odešle objednávku. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Systém automatický potvrdí přijetí objednávky / návrhu kupní smlouvy/. Vytvořením a odesláním objednávky potvrzuje kupující že se seznámil s těmito obchodnímu podmínkami a souhlasí s nimi.

-4b- Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, vzniká až po potvrzení objednávky.

-4c- Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy:

 – zboží bylo vyprodáno před potvrzením kupní smlouvy. Prodávající provozuje i velkoobchodní prodej a prodej osobní, kdy může dojít k prodeji daného produktu a v mezičase nedojde ke změněn stavu skladu internetového obchodu. K této situaci může ojedinělé dojít. Snažíme se stav aktualizovat a nabídku zboží na www.sperky-ocel-janicna.cz aktualizovat, dle skutečného stavu. Ovšem člověk je tvor omylný a za případné nesrovnalosti se předem omlouváme. Pokud tato situace nastane prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud dojde ke změně objednávky na jiný druh zboží, může být na něj poskytnuta sleva.

-4d-  Po zaplacení platby prodávajícímu bude zboží expedováno v nejbližším možném termínu.

-4e- V případě objednání zboží a nevyzvednuti zásilky, vzniká prodávajícímu škoda /dobírka, doprava/.

 1. Dodací podmínky :

-5a-  Zakoupené zboží je z odesláno v nejbližším možném termínu.

-5d- Pro dopravu zboží ke klientovi využíváme služeb vlastní dopravy.

 1. Odstoupení od smlouvy :

 -7a- KUPUJÍCÍ – má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. V souladu  § 53 zákona odst.7 Sb., o této skutečnosti bude PÍSEMNĚ (email – pošta), informovat prodávajícího. Zboží, které bude kupující vracet, musí být patřičně zabaleno, nepoškozeno a nesmí jevit známky opotřebení, používaní či znaky poškození, které by bránily v jeho dalšímu prodeji . Pokud bude zboží takto ,,znehodnoceno”, vrátí je prodávající zpět kupujícímu na jeho náklady.

Kupující, vrátí částku za zakoupené zboží zpět prodávajícími ve lhůtě 14 dnů od zpětného převzetí zboží. Nebo potvrzení že zboží bylo odesláno zpět prodávajícímu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Prodávající vrátí kupujícímu platbu za  zboží  na jeho účet, a to včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání námi nabízený, tj. nejlevnější způsob doručení, přepravní služba.

-7b- PRODAVAJÍCÍ    -viz -4c-  Objednávka

 1. Reklamace : 

 -8a- Kupující má právo zakoupené zboží reklamovat. Reklamace se vztahuje na skryté vady (vady materiálů).  Reklamace se NEVZTAHUJE na běžné stopy opotřebení. Pokud zboží nese známky nešetrného zacházení, poškrábání, odření, špatně zvoleného procesu čištění, zlomení, přetržení, ohnutí, roztržení apod.   

   -8b- Nezapomeňte, že záruční doba a životnost jsou dva rozdílné pojmy. Životnost není shodná se záruční lhůtou. Ale závisí na mnoha faktorech (způsob a četnost používání, ošetřování a celkovém zacházení). To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba. (Zákon 136/2002 sb. §619, odst. 2).

 -8c- V případě oprávněné reklamace, zboží necháme opravit či vyměníme za jiné. Pokud bude cena opravy neúměrná ceně výrobku a vzniknou-li prodejci nepřiměřené náklady a nebude-li schopen kupujícímu nabídnou jiné adekvátní zboží, má právo kupující od smlouvy odstoupit. Prodávající vrátí kupujícímu celou částku ceny zboží.

 -8d- Pro případné reklamace nás neprodleně kontaktujte tel. či emailem. Budeme se snažit vždy najít nějaké řešení a dle možnosti vám vyhovět a reklamaci vyřídit. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 634/1992 Sb do 30 dnů.

 -8e-  Pokud je reklamace neoprávněná – záruka se neprodlužuje. V případě uznání reklamace se záruční doba prodlužuje od data doručení zboží kupujícímu.

-8f- Veškeré zboží  (reklamace, vrácení zboží ) zasílejte výhradně na adresu provozovny Otakar Šmíd, Gauč.cz (provozovatel), Jirkovská 5360, Chomutov

 1. Ochrana osobních údajů :  Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujících ve smyslu  příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Kupující  je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www,gauc.cz jsou platné od 1.12.2020.